Продавате имот? Убедете се, че цената ви е правилна!

2019-01-30 12:08:48

Продавате имот? Убедете се, че цената ви е правилна!

 

От последното тримесечие на миналата година насам забелязваме известно забавяне на оборотите на пазара. Увеличава се времето, през което оферираните имоти се задържат  в предлагане,  съответно нараства и времето на купувачите от започването на активно търсене до взимането на решение за покупка.

Гледайки от своята камбанария, отделният продавач на недвижим имот може да стигне до тревожния извод, че купувачите са изчезнали. Обобщеният поглед, който дават агенциите за недвижими имоти, е по-различен. Купувачи има, но те не се хвърлят към сделка така сякаш, ако не купят днес, от утре апартаментите ще свършат. Купувач 2019 е по различен от купувач 2016 – 2018. Той избира много по-внимателно и по-дълго. За него идеалното съотношение между качество и цена вече е приоритет, от който не може да има никакво отклонение. В началото на бума човек можеше да си позволи да даде и малко повече от пазарната цена за имот, който много му е харесал, с основателната тогава надежда, че общото повишение на цените ще компенсира това дребно разточителство. Днес такъв оптимизъм би бил безпочвен. Това обяснява стремежа към по-прецизен избор и по-затегнатите преговори за определяне на крайната цена на сделката.

За успокоение на продавачите трябва да кажем, че макроикономически причини за изчезване на купувачите няма. Икономиката продължава да се развива с положителен тренд, макар и не толкова бързо и стабилно, както ни се иска. Рекордно ниската безработица оказва натиск върху работодателите да повишават възнагражденията на работещите. Хората със собствен бизнес в много сектори реализират доходи, които им позволяват да заделят ресурси за инвестиции. Вложенията в недвижими имоти продължават да дават по-добра доходност от банковите влогове и други финансови инструменти. Лихвите по ипотечните кредити се задържат на незапомнено ниски за нашата страна равнища.

Шансове за бърза реализация на предлаганите за продажба имоти има  и днес. Разковничето е правилното определяне на офертната цена. Тя трябва да бъде максимално близка до цената, която е готов да плати днешният купувач. Следователно офертата трябва да е под средното равнище, на което се рекламират имотите от съответния вид в конкретния район. Само така тя ще привлече вниманието на максимален брой купувачи в кратко време и ще предизвика дори конкуренция между тях.

Какво очаква продавачите, които не искат да се съобразят с тази препоръка? Логично е да прогнозираме увеличаване на предлагането. Бумът на новото строителство ще извади на пазара още апартаменти в строеж. Инвеститори, които преди две-три години са купили недвижими имоти с основна цел спекулативна печалба, сигурно ще решат, че е дошъл моментът за продажба. Повишената конкуренция ще издига все повече правилно определената цена в ранг на решаващо пазарно предимство.

Трябва да се знае, че купувачите стават все по-информирани и следят внимателно какво се случва на пазара. Ако един имот „увисне“ на пазара в продължение на месеци и след това цената му бъде намалена значително, веднага предизвиква подозрението да не би нещо с него да не е наред. Вместо да изтъква достойнствата на своята стока, продавачът ще трябва да обяснява и да убеждава, че няма друг недостатък освен сгрешената първоначална цена.

Ако възнамерявате да продавате имот през тази година на промени, изключително важно е да имате на своя страна професионалисти, които да ви помогнат да определите правилната цена. Можете да се възползвате от нашите безплатни консултации за оценка на вашия имот. Достатъчно е да ни пишете на office@imotiood.com.

 

                                                                                              Валентин Съйков