Нашите Услуги

Продажбата на собствен имот е процедура, която може да предизвика доста стрес у човек, който няма необходимия опит или не може да отдели достатъчно време за тази операция. И в двата случая възлагането на задачата на професионален брокер е гаранция за достигане до успешна сделка.

Какво можете да очаквате от брокера от Имоти ООД в процеса по продажба на Вашия имот?

 • Предварителна консултация относно бъдещата продажба на Вашия имот;
 • Първоначален оглед на имот, анализ на съответния сегмент от пазара и препоръка за офертна цена;
 • Преглед на наличната документация и съвет относно необходимостта от набавяне на липсващи документи;
 • Маркетинг и реклама на Вашия имот с цел предизвикване на максимален интерес към него както от страна на клиентите на Имоти ООД, така и от всички потенциални купувачи, които в този момент са на пазара.
 • Посрещане на запитвания от потенциални купувачи;
 • Организиране на огледи на Вашия имот по начин, който да изтъкне в максимална степен неговите предимства.
 • Водене на преговори с потенциални купувачи и договаряне на условията по сделката;
 • Изготвяне на предварителен договор за покупко-продажба.
 • Съдействие при подготовката на документите, необходими за нотариалното изповядване на сделката.
 • Организиране на процеса на нотариалното изповядване и разплащанията по сделката.

Ако вече сте решили да продадете своя имот, можете да ангажирате наш брокер като ни потърсите на телефон 0888 501 599, чрез имейл office.imotiood@gmail.com или просто като попълните контактната форма

Покупката на имот е процедура, която може да предизвика доста стрес у човек, който няма необходимия опит и познания за това. Възлагането на задачата на професионален брокер е гаранция за достигане до успешна сделка.

Какво можете да очаквате от брокера от Имоти ООД в процеса по покупка на имот?

 • Предварителна консултация относно бъдещата покупка на имот от Ваша страна.
 • Обсъждане и уточняване на заданието за търсене на имот от Ваша страна.
 • Преглед на актуалните предложения на пазара и предлагане на имоти, отговарящи на Вашите критерии;
 • Организиране на огледи на имоти, към които проявявате интерес;
 • Консултация относно избора на най-подходящия за Вас имот;
 • Проверка на документите за собственост на избрания от Вас имот.
 • Водене на преговори с продавача и договаряне на условията по сделката.
 • Изготвяне на предварителен договор за покупко-продажба.
 • Съдействие при подготовката на документите, необходими за нотариалното изповядване на сделката.
 • Организиране на процеса на нотариалното изповядване и разплащанията по сделката.

Ако вече сте решили да закупите имот, можете да ангажирате наш брокер като ни потърсите на телефон 0888 501 599, чрез имейл office.imotiood@gmail.com или просто като попълните контактната форма

Отдаването под наем на собствен имот е процедура, която може да предизвика доста стрес у човек, който няма необходимия опит или не може да отдели достатъчно време за тази операция. И в двата случая възлагането на задачата на професионален брокер е гаранция за достигане до успешна сделка.

Какво можете да очаквате от брокера от Имоти ООД в процеса по отдаването под наем на Вашия имот?

 • Първоначална консултация относно бъдещото отдаване под наем на Вашия имот;
 • Първоначален оглед на предлагания имот и удостоверяване на собствеността;
 • Проучване на пазарни аналози и препоръка за офертна цена;
 • Разясняване на процеса по отдаване и уточняване на работата, която предстои;
 • Маркетинг и реклама на Вашия имот;
 • Търсене на потенциален наемател в нашата база данни, както и предлагане на Вашия имот на клиенти, заявили подобно търсене;
 • Посрещане на запитвания от потенциални наематели;
 • Координация и осъществяване на огледи на Вашия имот (*съществува възможност за предоставяне на достъп до имота и ние поемеме изцяло процеса на провеждане на огледи);
 • Координация на преговорите с наематели, заявили сериозен интерес;
 • Водене на преговори, договаряне на условия по договора;
 • Изготвяне на договор за наем.

Ако вече сте решили да отдадете под наем своя имот, можете да ангажирате наш брокер като ни потърсите на телефон 0888 501 599, чрез имейл office.imotiood@gmail.com или просто като попълните контактната форма

Наемането на имот е процедура, която може да предизвика стресови ситуации и непредвидени пречки у човек, който няма необходимия опит и познания за това. Именно поради тази причина възлагането на задачата на професионален брокер е гаранция за достигане до успешна сделка.

Какво можете да очаквате от брокера от Имоти ООД в процеса по наемане на имот?

 • Предварителна консултация относно търсеният от Вас имот, съобразен с предмета на дейност която развивате и целта за наемане.
 • Обсъждане и уточняване на заданието за търсене на имот от Ваша страна.
 • Преглед на актуалните предложения на пазара и предлагане на имоти, отговарящи на Вашите критерии;
 • Организиране на огледи на имоти, към които проявявате интерес;
 • Консултация относно избора на най-подходящия за Вас имот;
 • Проверка на документите за собственост на избрания от Вас имот.
 • Водене на преговори с наемодателя и договаряне на условията по сделката.
 • Изготвяне на договор за наем.

Ако вече сте решили да наемете имот, можете да ангажирате наш брокер като ни потърсите на телефон 0888 501 599, чрез имейл office.imotiood@gmail.com или просто като попълните контактната форма

Клиентите за нас