Пазарът на имоти не е това, което беше

2021-03-29 10:01:39

В продължение на десетки години процесът на покупка на жилище беше един и същ. Продавачът оценяваше пазарната стойност на своя имот и я завишаваше повече или по-малко за да си остави поле за преговори. Тази сума се появяваше в реклама като офертна цена на жилището. Купувачите изчисляваха колко по-ниска от офертната цена да предложат без да загубят шансове да сключат сделка с продавача. Ако използваме военна терминология, офертната цена беше първата защитна линия на продавача, която много рядко той успяваше да удържи. Примирието, разбирай договора за покупко-продажба, се сключваше след отстъплението на продавача към втория, а често и към третия ценови рубеж. Немислимо беше да се плати повече от цената, която продавачът е обявил първоначално.

            Слабото предлагане на качествени жилища, съчетано с активното търсене за покупка, често води до надпревара между купувачите за някои имоти. Редовна практика от известно време е сделки да се сключват на офертната цена без никаква отстъпка от продавача. В някои случаи се стига до продажба на по-висока от първоначално обявената цена. Обичайна политика на строителните фирми е след продажбата на един или няколко апартамента в новострояща се сграда, цените на останалите да се повишават.

            Променените условия на пазара налагат нов поглед на купувачите към офертните цени. Онези от тях, които тръгват с твърдата нагласа, че в никакъв случай няма да платят исканата от продавача цена, трудно стигат да покупка.

            Налага се да се направи ясно разграничение между изгодна и добра сделка. Традиционно за изгодна  за купувача сделка се приема тази, при която е постигнато намаление от първоначалната цена от порядъка на 10 на сто. Ако намалението отива към 15-20 на сто и крайната цена е под пазарната стойност, сделката става много изгодна. Такива  отстъпки обаче са характерни за други фази на пазарния цикъл.

            Днес купувачът трябва да е доволен от себе си, ако е направил добра сделка. Това означава да се е „вредил“ да купи качествен имот, който отговаря на всички или на почти всички негови изисквания на цена не по-висока от независимата пазарна оценка на имота. Съществен елемент от добрата сделка е перспективността на имота. Трябва да има ясна тенденция за повишаване или поне за задържане на пазарната му цена в следващите години. Допълнителна причина за отваряне на шампанското е, ако купувачът е успял да изпревари други мотивирани клиенти, които са проявявали интерес към същия имот.

            За да се проявите като успешни купувачи на днешния пазар, още преди да стъпите на него трябва да сте наясно с вашия бюджет. Трябва да има съответствие между разхода, който можете да си позволите и изискванията ви към жилището, в което искате да живеете. И не на последно място, трябва да изберете правилния консултант, на когото да се доверите.

            Очакваме вашите въпроси по темата.

            А ако сте продавачи, не забравяйте, че нашите клиенти може би искат да купят точно вашия имот.

            Пишете ни на:

            office.imotiood@gmail.com