Покупка на имот

2018-02-01 11:12:07

Професионалната помощ е за предпочитане.

 

Основното притеснение на тези, които купуват имот, е да не бъдат измамени или казано по-простичко да не им „изгорят“ парите.

Задължителните документи за всяко нотариално прехвърляне са:

Документи за собственост: нотариален акт за покупко-продажба, дарение, замяна, констативен и др.; договор за продажба на държавен или общински имот.

Удостоверение за данъчна оценка на имота - издава се от съответната данъчна служба по местонахождение на имота. В нея трябва да са вписани всички съсобственици на имота.

Кадастрална схема на застроения имот /жилище, търговски обект и т.н./, ако попада в район, който вече е обхванат от новата кадастрална карта.

Скица на имота, когато се прехвърля земя (поземлен имот, дворно място или част от дворно място, върху което е построена сградата). Издава се от службата по кадастъра или от техническата служба на общината по местонахождение на имота и важи шест месеца за тази от общината, а от кадастъра – до влизането в сила на промяна в кадастъра.

Удостоверение за семейно положение на продавача, от което да е видно какво е било семейното положение на собственика към датата на придобиване на имота. Удостоверение за сключен граждански брак, ако продавачът е семеен.
Ако за имота е извършвана делба – съответен документ (договор, съдебно решение), вписан надлежно в Агенция по вписванията.

Когато имотът е получен по наследство – Удостоверение за наследници, акт за смърт на наследодателя, завещание.

Когато се прехвърля имот в новопостроена сграда, се представят съответните  документи от фирмата-инвеститор: разрешение за строеж, архитектурен проект и разпределение на площите, разрешение за ползване и други.

 

Списъкът далеч не е изчерпателен. Вие не сте длъжни да сте запознати подробно с всички видове документи. За да сте спокойни за сигурността на вашето вложение би трябвало да потърсите квалифицирана помощ от професионално работеща агенция за недвижими имоти. Имоти ООД предлага комплексни услуги. След формулирането на заданието от ваша страна брокерът проучва, подбира и ви предлага набор от имоти, които най-добре отговарят на зададените от вас критерии. При избор от ваша страна той трябва да свърши нещо изключително ценно – да договори за вас възможно най-добрата цена, както и останалите съществени условия по сделката. Агенцията разполага с добри юристи, които ще проучат собствеността на имота. Наша работа е да организираме нотариалното изповядване на сделката, да проследим точността на разплащането между страните.

Въпросът за избора на подходящия брокер е от изключително значение за успеха на вашата инвестиция. Пазарът на тези услуги в България не е регулиран. Не е тайна, че има редица „брокери“, които нямат необходимата квалификация, а много често даже нямат регистрация, офис и няма как да им предявите претенции, ако сте недоволни от тяхната дейност.

Националното сдружение недвижими имоти обединява професионално работещите фирми. Те се подчиняват на устав и етичен кодекс, които регламентират тяхната дейност съобразно общоприетите европейски правила.   Имоти ООД е между фирмите-основателки на сдружението преди двадесет и пет години.