Продажба на имот

2018-02-01 11:28:44

Добрата подготовка спестява време и нерви.

 

При продажбата на имот хората обикновено се питат колко пари ще получат за него и по-малко се  интересуват колко време и усилия ще са им необходими.

Сигурно имате нотариален акт за вашия имот, но той не е достатъчен за да отидете на сделка. Трябва да имате предвид, че във все повече райони в страната влиза в действие новата кадастрална карта. По-голямата част от София вече е обхваната от новия кадастър. За сделка със земя трябва да извадите кадастрална скица, а за апартамент, къща, офис или друг застроен обект – кадастрална схема плюс скица за прилежащата земя, ако има такава.

Имайте предвид, че вече не можете да получите данъчна оценка, без да представите предварително схемата и скицата от кадастъра. Преди оценката и скицата бяха два независими един от друг документа, докато сега кадастралните данни се вписват в оценката, която издава общината.

Срокът на валидност на скиците от общините е шест месеца, а на тези от кадастъра – до влизането в сила на промяна в кадастъра. Данъчните оценки важат до края на календарната година, ако сте платили целия дължим данък и до 30 юни, ако данъкът е платен само за първата половина от годината. Не може да се прехвърли имот, за който има данъчни задължения.

Пълномощните за сделка с недвижим имот и придружаващите ги декларации за гражданско състояние са безсрочни, а декларациите за липса на данъчни задължения имат срок до края на календарната година.

В общините, които нямат директна връзка с Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ (ГРАО), удостоверенията за наследници се признават до 6 месеца от издаването. Не е такъв случаят в общините, в които нотариусите могат да правят проверки в реално време в системата на ГРАО.

Легитимирането за нотариална сделка става само с валидна лична карта. Нотариусите имат задължението да сверяват снимката от личната карта със снимката в сайта на полицията.

Българските граждани, живеещи в чужбина трябва да знаят, че за всяка промяна в семейното им положение трябва да уведомяват българските власти. Процедурата е превод и легализация на съответните документи от страната на пребиваване, където е извършена промяната и отразяването им в системата на ГРАО.

По закон всички разплащания при сделки с имоти над 15 000 лв. на територията на Република България се извършват задължително по банков път. Ако купувачът ползва банков кредит, банката превежда парите по сметката на продавача едва след като има удостоверение за вписана в нейна полза първа поред ипотека, което отнема около седмица.

За да стигнете до този момент обаче не забравяйте: най-важното е да намерите купувач, който  да оцени имота ви и да даде максимално добра цена. Тази цел се постига по-лесно, ако имате помощта на професионален брокер.